LPNDASH_LOGO

Gain remote control over your lighting installations. Przejmij zdalną kontrolę nad twoją instalacją świetlną.

What is lpnLight? // Czym jest lpnLight?

lpnLight node's + lpnGate + dashboard control system // lampy lpnLight + lpnGate + dashboard do zdalnej kontroli

LPN Light It is a smart LED outdoor lighting with modern design and IoT functionality. Reliable solution that allows to control your installations from any device with internet connection: a fully remote system in which each component communicates wirelessly. LpnLight doesn’t rely on commissioned schedules, as well as on demand switching: it enables remote turn on/off of your installations in real time. The first solution that allows to locate the gateway within a few kilometers from the lighting installations and thus brings you remote access to your industry. LPN Light to inteligentny system oświetlenia zewnętrznego LED połączony z możliwościami Internetu Rzeczy. Niezawodne rozwiązanie które pozwala kontrolować instalacje świetlne z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. W pełni zdalny system w którym każdy z elementów komunikuje się ze sobą bezprzewodowo. lpnLight nie polega na pre-definiowanych schematach działania ale pozwala przełączać lampy w czasie rzeczywistym oraz dostosować ich działanie do potrzeb twojego biznesu. Pierwsze tego typu rozwiązanie, które pozwala przy użyciu gateway'a oddalonego o kilka kilometrów w pełni zarządzać twoimi instalacjami świetlnymi poprzez wygodną aplikację.

How does it work? // Jak to działa?

LPN Light allows you to connect with lpnGate using any device with an internet access. VPN secured connection gives you an access to the Lpn Dashboard, from which you can manage over your lighting installations. lpnLight pozwala Ci połączyć się z lpnGate za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Szyfrowane połączenie VPN pozwala uzyskać dostęp do dashboardu z, którego możesz zarządzać swoimi instalacjami świetlnymi.

Manuals // Instrukcja

Demnächst Handbuch

Demnächst

Handbuch

bald verfügbar

Pricing // Cennik

Pricing of lpnLight smart light system depends of many factors like amount of lamps needed, power [W], infrastructure.
Pricing calculator with all possible cost will be available soon.
Cena modułu lpnlight zależy do wielu czynników takich jak: ilość lamp, preferowana moc lamp [W], środowisko instalacji.
Szczegółowy kalkulator cen systemu lpnLight będzie dostępny wkrótce.

Improve the automation of your industry with smart IoT solutions.
Smart industry – significant results.
Usprawnij automatyzacje twojego biznesu przy użyciu inteligentnych rozwiązań IoT.
Inteligentny przemysł - rozwiązania przyszłości.

Request demo // Zamów demo

SUBMIT // WYŚLIJ

Sign up for newsletter and get access to product demo! Zapisz się do newsletter i uzyskaj dostęp do wersji demo produktu!

Subscribe to our mailing list and get access to product demo! Try out our new product before release! Zapisz się do naszego newslettera i uzyskaj dostęp do wersji demo produktu! Możesz wypróbować nasz nowy produkt przed premierą!